Helpline +420 602 378 078

Audit a práce auditora Praha, Plzeň

Zajistíme přesné a rychlé provedení auditu. Kompletně zrealizujeme audit ve vaší firmě od začátku až do závěrečné zprávy od auditora. Zaměřujeme se na klienty z Prahy, Plzně a okolí.

Služby auditora

Statutární audit

Provádíme pro společnosti, které mají povinnost auditu. I pro společnosti, které chtějí auditem svých výsledků prezentovat veřejnosti svou důvěryhodnost. Výstupem je standardní auditorská zpráva s výrokem předepsaným zákonem a dopis managementu o nedostatcích způsobujících významné zkreslení účetní závěrky.

Průběžný audit

Audit provedený dle požadavku klienta v průběhu roku, popř. i víckrát. Výstupem je zpráva o ověření průběžných výsledků hospodaření.

Detailní audit

Jako mimořádná činnost, směřující k ověření detailních položek v účetnictví, zpravidla nad určitou minimální výši. Kupř. všechny fakturované náklady nad 1 mil.Kč. Výstupem je zpráva o zjištění při kontrole účtování specifikovaných položek

Test kontrolního systému

Test dodržování vnitřních kontrol, resp. návrh změn. Výstupem je zpráva o nedostatcích vnitřního kontrolního systému a rizik z toho vyplývajících.

Nestatutární audit

Provádíme pro společnosti, které chtějí mít ověřen stav svého účetnictví, ale nevyžadují oficielní ověření účetních výkazů a auditorský výrok. Výstupem je dopis managementu o nedostatcích způsobujících významné zkreslení účetní závěrky.

Stanovisko auditora

Provádíme pro klienta, který požaduje ověření určité vybrané partie účetnictví pro speciální potřeby. Např. pro přípravná jednání o prodeji podniku nebo jeho části. Výstupem je písemné stanovisko auditora k dané věci.

Naše reference

Rádi bychom Vám představili některé z našich významných zákazníků.

Pro stálé klienty 3 daňový poradci