Helpline +420 602 378 078
ÚvodPoskytované služby Znalecké posudky

Znalecké posudky Praha, Plzeň

Zajistíme Vám zpracování znaleckých posudků. Znalecký posudek vypracuje soudní znalec a bývá zpravidla využíván jako jeden z možných důkazů např. v soudním nebo správním řízení. Naše služby nejčastěji vyhledávají klienti z Prahy, Plzně a okolí, naše služby jsou však dostupné všem.

Zajistíme Vám zpracování znaleckých posudků pro:

  • ocenění jmění při fúzích, rozděleních, změny právní formy, převodu jmění na společníka
  • ocenění nepeněžitých vkladů
  • oceňování nemovitostí
  • ocenění majetku určeného pro převod mezi osobami spřízněnými
  • znalecké posudky vyžadované v rámci insolventního řízení
  • znalecké posudky z oboru účetnictví a inventarizace
  • znalecké posudky z oboru ekonomika pro trestní i občanské řízení
  • posuzování škod
  • oceňování pohledávek, nehmotného a finančního majetku, podniku
  • oceňování cenných papírů, majetkových účastí, obchodních podílů

Naše reference

Rádi bychom Vám představili některé z našich významných zákazníků.

Pro stálé klienty 3 daňový poradci