Helpline +420 602 378 078
ÚvodPoskytované služby Účetní poradenství

Účetnictví a účetní poradenství Praha, Plzeň

Poskytneme potřebné spolehlivé účetní poradenství. Pomůžeme vám vyznat se v zákonech spojených s účetnictvím. Zaměřujeme se na klienty z Prahy, Plzně a okolí.

Metodická pomoc při vedení účetnictví

Metodická pomoc při sestavení zahajovací rozvahy, mezitímní účetní závěrky, roční účetní závěrky.

Metodická pomoc při provádění inventur

Metodická pomoc při provádění inventur ve smyslu zákona o účetnictví a pro potřeby oceňování.

Sestavování výročních zpráv, sestavování vnitřních směrnic a jejich aktualizace

Metodická pomoc při sestavování zpráv o vztazích mezi propojenými osobami

Ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku sestavíme na základě předaných informací a dokumentů zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (tj. ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou), ve které uvedeme jaké smlouvy byly mezi nimi uzavřeny v posledním účetním období, jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob a všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou s uvedením poskytnutých plnění a protiplnění, výhod, nevýhod a vzniklé újmy.

Naše reference

Rádi bychom Vám představili některé z našich významných zákazníků.

Pro stálé klienty 3 daňový poradci